Καλώδια TV/SAT

Καλώδια ομοαξονικά κατάλληλα για επίγεια και δορυφορική λήψη.