Σειρές από Διακόπτες και Πρίζες POPP

Δεν είναι μόνο η Ποιότητα, που μέσα στον χρόνο έχει αποδειχθεί, αλλά και η Αισθητική που κάνει τους Διακόπτες και Πρίζες POPP να ξεχωρίζουν.

Μηχανισμοί λειτουργικοί, μαραθωνοδρόμοι στον έλεγχο του Ηλεκτρισμού.

popp-diakopts-all-100

Κατηγορία Διακόπτες POPP