Λάμπες MR11 - 12V

Λάμπες που λειτουργούν σε τάση 12V με μετασχηματιστή.
Μικρότερης απόδοσης, όπου απαιτείται διακριτικός Φωτισμός από μικρά Φωτιστικά Σποτ.

Σε αποχρώσεις κυρίως θερμές .

LED-MR11-12V-1

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος